Treball de recerca

Objectius

Ajudar a l’alumne a realitzar un bon treball de recerca i a valorar-lo com una oportunitat per conèixer, descobrir, investigar aspectes de l’entorn que despertin el seu interès.

Ajudar-lo a superar els problemes que sorgeixin en l’elaboració del treball, a solucionar dubtes i a prendre decisions.

Continguts

 • Tria i delimitació del tema: per escollir el teu treball de recerca has de valorar els teus interessos, el teu entorn immediat, la teva modalitat de batxillerat,...
 • Aspectes a tenir en compte per coordinar-te amb el tutor del centre: iniciativa, autonomia, organització del treball, habilitats de comunicació, responsabilitat,...
 • La recerca d’informació: diverses tècniques de recerca.
 • Introducció al llenguatge científic: les hipòtesis, els objectius, la metodologia, les conclusions, ...
 • La distribució del temps en el treball de recerca: com distribuir-se el temps d’una manera adequada.
 • Tipus de treball de recerca.
 • Els premis als que pots optar.
 • Propostes de treballs de recerca per àmbits temàtics.

Metodologia

 • Programa personalitzat.
 • Sessions individuals.
 • Metodologia coaching: entrenament cap al màxim rendiment.
 • Tutories programades fins a la realització final del treball.