TÈCNIQUES D’ESTUDI

Objectiu:

La finalitat del curs és oferir pautes d’organització i estratègies d’estudi que ajudin a millorar l’èxit escolar de l’alumne.

Continguts:

 • Les condicions per a l’estudi: aspectes personals i ambientals a tenir en compte per un estudi eficaç (ordre, ambient d’estudi, clima de treball, saber estar a classe, atenció i motivació escolar, ... )

 • La recepció de la informació: tècniques i estratègies que ens ajuden a assimilar la informació: saber llegir millor, saber prendre apunts, saber escoltar... fem especial èmfasi en l’autoestima i en l’organització personal.

 • L’elaboració del que s’ha rebut: és la part més cognitiva. Fa referència a aquelles estratègies i tècniques que ens ajuden a estudiar, a relacionar les idees noves amb les que ja tenim, a sintetitzar, a resumir, esquematitzar, memoritzar...

 • La transmissió i expressió d’allò après: fa referència a aquelles tècniques i estratègies que serveixen per fer millor els exàmens, els treballs, les exposicions orals,...

Metodologia:

 • Atenció individualitzada.

 • Enfocament pràctic.

 • Avaluació inicial de les tècniques d’estudi.

 • Dossier de l’alumne.

 • Informe final.

 • Comunicació amb els pares i amb els professors del centre, si s’escau.

 • Professorat especialista en psicopedagogia.