Tècniques d'estudi

Objectius:

La finalitat del curs és oferir pautes d’organització i estratègies d’estudi que ajudin a millorar l’èxit escolar de l’alumne.

Continguts:

  • Les condicions per a l’estudi: aspectes personals i ambientals a tenir en compte per un estudi eficaç (ordre, ambient d’estudi, clima de treball, saber estar a classe, etc. )
  • La recepció de la informació: tècniques i estratègies que ens ajuden a assimilar la informació: saber llegir millor, saber prendre apunts, saber escoltar... fem especial èmfasi en l’autoestima, l’atenció i la motivació.
  • L’elaboració del que s’ha rebut: és la part més cognitiva. Fa referència a aquelles estratègies i tècniques que ens ajuden a estructurar el material d’estudi, a relacionar les idees noves amb les que ja tenim, a sintetitzar, a resumir, esquematitzar, memoritzar,...
  • La transmissió i expressió d’allò après: fa referència a aquelles tècniques i estratègies que serveixen per fer millor els exàmens, els treballs, les exposicions orals,...

Metodologia:

Atenció individualitzada.

Avaluació inicial de les tècniques d’estudi.

Informe final.

Comunicació amb els pares i amb els professors del centre, si s’escau.

Professorat especialista en psicopedagogia.