Necessitem professors!

Si vols ser professor d'Octàgon omple aquest senzill formulari.

Date *
Date
Name *
Name
Sisplau escriu la teva adreça del Linkedin per tal que puguem consultar el teu Currículum.
Adreça *
Adreça
Adreça Habitual
Si l'adreça que has posat no és de Girona Ciutat, digue'ns tens també adreça a Girona Ciutat
Relaciona la o les titulacions universitaries principals
Explica'ns si l'anglès és la teva llengua materna. Si no ho és, explica'ns com l'has après, quines titulacions oficials tens. Si has tingut ocasió de fer estades llargues en algun pais de llengua anglesa, on? objectiu de l'estada? durada? ...
Explican's si el català és la teva llengua materna i quines titulacions oficials tens. Si no ho és, explican's com l'has apres, i també, quines titulacions oficials tens.
Explica'ns si has fet algun curs. Quantes pulsacions per minut tens?
Matèries *
Fes un tic a les matèries de Batxillerat que t'agradaria donar classe i que creus que domines
Si vols que sapiguem alguna cosa més ens ho pots explicar aquí. Moltes gràcies!!