A càrrec de

Alba Abellí                                                                          Sònia Vidal

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona.  Postgrau en animació estimulativa per la Universitat Ramon Llull.  Formació en psiquiatria de la Infància i la Joventut per l’Hospital Vall d’Hebron.  Formació en trastorns de l’aprenentatge. Sant Joan de Déu.  Com a psicòloga ha treballat principalment en l’àrea d’educació i especialment en el tractament de les dificultats d’aprenentatge. També té experiència professional en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i en l’atenció a persones amb Alzehimer i les seves famílies.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona.

Postgrau en animació estimulativa per la Universitat Ramon Llull.

Formació en psiquiatria de la Infància i la Joventut per l’Hospital Vall d’Hebron.

Formació en trastorns de l’aprenentatge. Sant Joan de Déu.

Com a psicòloga ha treballat principalment en l’àrea d’educació i especialment en el tractament de les dificultats d’aprenentatge. També té experiència professional en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i en l’atenció a persones amb Alzehimer i les seves famílies.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona.

Postgrau en animació estimulativa per la Universitat Ramon Llull.

Formació en psiquiatria de la Infància i la Joventut per l’Hospital Vall d’Hebron.

Formació en trastorns de l’aprenentatge. Sant Joan de Déu.

Com a psicòloga ha treballat principalment en l’àrea d’educació i especialment en el tractament de les dificultats d’aprenentatge. També té experiència professional en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i en l’atenció a persones amb Alzehimer i les seves famílies.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona  Màster en Intervenció en Dificultats en els aprenentatges per l'ISEP  Curs en Tractament Eficaços en Psicologia: Guies clíniques per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Curs en Síndrome Asperger per Prisma.  Com a psicòloga ha treballat en tasques de valoració, diagnòstic i reeducacions a infants i adolescents en l'àrea de l'educació. Té experiència en tractaments en trastorns de conducta i/o emocionals. També té experiència en l'àmbit de l'orietació i mediació en conflictes tan familiars com escolars.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona

Màster en Intervenció en Dificultats en els aprenentatges per l'ISEP

Curs en Tractament Eficaços en Psicologia: Guies clíniques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs en Síndrome Asperger per Prisma.

Com a psicòloga ha treballat en tasques de valoració, diagnòstic i reeducacions a infants i adolescents en l'àrea de l'educació. Té experiència en tractaments en trastorns de conducta i/o emocionals. També té experiència en l'àmbit de l'orietació i mediació en conflictes tan familiars com escolars.

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona

Màster en Intervenció en Dificultats en els aprenentatges per l'ISEP

Curs en Tractament Eficaços en Psicologia: Guies clíniques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Curs en Síndrome Asperger per Prisma.

Com a psicòloga ha treballat en tasques de valoració, diagnòstic i reeducacions a infants i adolescents en l'àrea de l'educació. Té experiència en tractaments en trastorns de conducta i/o emocionals. També té experiència en l'àmbit de l'orietació i mediació en conflictes tan familiars com escolars.

PSICOPEDAGOGIA DE L’INFANT I ADOLESCENT

Som un equip multidisciplinari amb més de 16 anys d’experiència en el tractament de les dificultats d’aprenentatge d’ infants i joves, des de l’escola fins a la Universitat.

Des de l’any 1998, el centre OCTÀGON  obre les seves portes  amb el propòsit d’oferir un servei integral a l’estudiant en un mateix espai. És per això que comptem amb un equip de professionals del món de l’Educació, de la Psicologia, Psicopedagogia, i Logopèdia per a realitzar avaluacions, diagnòstics i tractaments adequats a cada persona en concret.

 • Atenció d’ alumnes amb necessitats educatives especials.

 • Atenció d’alumnes amb dificultats per seguir la progressió dels aprenentatges escolars.

 • Tractament dels trastorns d’aprenentatge: dislèxia, trastorns per dèficits d’atenció i hiperactivitat (TDAH) , trastorns de l’Espectre Autista (TA), disortografies, discalcúlia, etc

 • Servei de logopèdia.: dislàlies, retard del llenguatge , trastorns específics del llenguatge.

 • Orientació acadèmica i vocacional: ajuda en la presa de decisions sobre l’elecció dels estudis i de la carrera professional.

 • Avaluació en tècniques d’estudi: test inicial de tècniques d’estudi, detecció de les mancances i programa d’adquisició de noves estratègies per a l’estudi eficaç.

 • Cursos i tallers dirigits a pares:  atenció individualitzadaa les famílies i suport al procés educatiu.