PROVES DE CATALÀ

A càrrec de professorat amb experiència en formació i correcció de les proves de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Preparem totes les proves. Informa't de grups i horaris.

 

Certificat de nivell Bàsic de català (A2)

Cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Certificat de nivell Elemental de català (B1)

Cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure).

Certificat de nivell Intermedi de català (B2)

Cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit de manera prou precisa, fluida i correcta.

Certificat de nivell de Suficiència de català ( C1)

Cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general per comunicar-se oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.

Certificat de nivell Superior de català (C2)

El curs s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua. 

A més a més s’ofereixen classes particulars a mida.