Selectivitat i Proves d'Accés

T'oferim 3 possibilitats per a preparar-te per a les proves d'accés:

CURS EN PETIT GURP, horari de matins. Inici primer dilluns de novembre.

GRUP REDUÏT de 3 alumnes. Inici permanent.

CLASSES PARTICULARS. Inici permanent.

Metodologia:

Atenció personalitzada.

Simulacres d'exàmens.

Correcció segons els mateixos criteris d'avaluació de les proves.

Cada alumne té el seu programa individual.

Treball de totes les matèries: comunes i específiques.

Classes fins la data d’examen.

Inici permanent dins les dates del curs

PROVES QUE PREPAREM:

Hivern:

Accés Universitat més grans de 25 anys, examen mesos abril i maig

Accés Universitat més grans de 45 anys, examen mes d’abril

Prova d’accés al cicle formatiu de Grau Mitjà: examen mes de maig

Prova d’accés al cicle formatiu de Grau Superior: examen mes de maig

Selectivitat: examen mes de juny

Estiu:

Selectivitat: examen mes de setembre