Ortografia

Objectius

Millorar el nivell d’ortografia dels alumnes que no tenen les normes bàsiques ben assolides i que per tant fan faltes en escriure un text o en realitzar proves escrites.

Continguts

Pràctica visual : lectura de textos, fragments, paraules que no domines,...

Pràctica auditiva: dictats i altres tècniques per treballar la memòria auditiva sobre com s’escriuen les paraules.

Pràctica d’escriptura: propostes atractives d’expressió escrita.

Normativa ortogràfica: revisió de les principals normes d’ortografia, elaboració d’un diccionari ortogràfic.

Treball sistemàtic: exercicis bàsics per posar en pràctica allò après.

Metodologia

Sessió de valoració inicial.Programa personalitzat segons nivell.Informe final de resultats.Gràfica de faltes: control de l’evolució de cada alumne i autoavaluació.Metodologia coaching: entrenament cap al màxim rendiment.