Orientació acadèmica i professional

Objectius:

  • Ajudar als alumnes a entendre millor com són i a reflexionar sobre el que volen estudiar.

  • Ampliar la informació sobre camps professionals, estudis i sortides laborals.

Continguts:

  • Qüestionari d’Interessos i preferències professionals (IPP): 180 preguntes relacionades amb professions i activitats.

  • Anàlisis dels resultats obtinguts.

  • Informació sobre l’organització del sistema educatiu.

  • Recerca d’informació dels diferents estudis, sortides acadèmiques i professions.

Metodologia:

  • Programa personalitzat.

  • Sessions individuals.