Orientació acadèmica i professional

Objectius:

  • Ajudar als alumnes a entendre millor com són i a reflexionar sobre el que volen estudiar.
  • Ampliar la informació sobre camps professionals, estudis i sortides laborals.

 

Continguts:

Qüestionari d’Interessos i preferències professionals (IPP): 180 preguntes relacionades amb professions i activitats.

Anàlisis dels resultats obtinguts.

Informació sobre l’organització del sistema educatiu.

Recerca d’informació dels diferents estudis, sortides acadèmiques i professions.

Metodologia:

Programa personalitzat.

Sessions individuals.