Tractament de les dificultats d'aprenentatge

A QUI VA DIRIGIT?

A tots aquells alumnes que els costa aprendre i  treure bons resultats acadèmics o bé que tenen un rendiment acadèmic més baix  tot i el seu treball i esforç diari.

Nens i nenes, que presenten alguna dificultat concreta:

en la lectura

en l’escriptura

en el raonament

en la memorització i abstracció

en l’atenció 

en les habilitats matemàtiques.

Objectiu:

  • Valorar les dificultats i proporcionar les estratègies i els recursos més adequats per a la intervenció educativa .

  • Proposar una intervenció ajustada a les necessitats de cada alumne.

  • Donar pautes i eines de treball concretes que ajudin a millorar el rendiment acadèmic.

Oferim:

  • Sessions dirigides per un psicopedagog.

  • Atenció individual o bé en grups de dos alumnes.

  • Valoració de les dificultats.

  • Coordinació amb l’escola i altres professionals implicats.

  • Entrevistes i treball conjunt amb la família.

  • Informes de seguiment i informe d’evolució  final