Tractament de les dificultats d'aprenentatge

A qui va dirigit ?

A tots aquells alumnes que els costa aprendre i  treure bons resultats acadèmics o bé que tenen un rendiment acadèmic més baix  tot i el seu treball i esforç diari.

Nens i nenes, que presenten alguna dificultat concreta :

en la lectura

en l’escriptura

en el raonament

en la memorització i abstracció

en l’atenció 

en les habilitats matemàtiques.

Objectiu:

·         Valorar les dificultats i proporcionar les estratègies i els recursos més adequats per a la intervenció educativa .

·         Proposar una intervenció ajustada a les necessitats de cada alumne.

·         Donar pautes i eines de treball concretes que ajudin a millorar el rendiment acadèmic.

Oferim:

·         Sessions dirigides per un psicopedagog.

·         Atenció individual o bé en grups de dos alumnes. 

·         Valoració de les dificultats.

·         Coordinació amb l’escola i altres professionals implicats.

·         Entrevistes i treball conjunt amb la família.

·         Informes de seguiment i informe d’evolució  final