A càrrec d'Anna Bagó

Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona. (UB)
Diplomada en Logopedia
Post-grado en Neuropsicologia
Formación en The Lidcombe Program of early Stuttering Itervention.

Docencia.
Especialista en Trastorns de fluïdesa de la parla, Tartamudesa i Taquifèmia.
Post-grau en Neuropsicologia.
Organitzadora del I Congreso Internacional de los Trastorns de la Fluidez del Habla, 
Barcelona 2016 (www.ttmbarcelona.com).
Professora dels Trastorns de la Fluïdesa de la Parla (Tartamudesa i Taquifèmia),
Escola de Patologia del Llenguatge, Epl (Hospital de Sant Pau) de Barcelona.
Autora del capítol Cribado dell lenguatge en:
“Pediatría en Atención Primaria de Salud. Un abordaje multidisciplinar”, Pérez-Lamoglia-Godall,
ed. Médica Panamericana.Activitat d’investigació i recerca en els Trastorns de la Fluïdesa de la Parla.
Participació en programes de ràdio i televisió com a psicòloga experta en tartamudesa.
Participació en congresos nacionals i internacionals.
Participació en articles de divulgació científica.
Supervisora de casos.

 

Logopèdia

Tractament de la Tartamudesa.

o   Disfèmia. 

Tractament de les dificultats de la parla.

o   Trastorns articulatoris funcionals: dislàlies.

o   Trastorns articulatoris orgànics: disglòsies.

Tractament de teràpia orofacial i miofuncional.

o   Deglució atípica, malformació dels òrgans fonatoris, disfagies,...

Tractament de les dificultats del llenguatge:

o Retard evolutiu del llenguatge.

o   Trastorn del llenguatge.

Tractament del llenguatge escrit.

o   Dislèxies.

o   Disgrafies

Tractament de la sordesa.

o   Hipoacúsies de transmissió.

o   Hipoacúsies de percepció