Lectura i escriptura

Objectius:

Treball de la mecànica lectora.

Desenvolupament i treball d’una bona comprensió lectora.

Treball de l’ortografia natural i arbitrària.

Continguts:

 • Ensenyament inicial, mitjançant el mètode global, d’algunes paraules d’ús comú per a que el nen entengui la finalitat de la lectura.
 • Ensenyament de les regles grafema – fonema: aprenentatge de les lletres i el seu so.
 • Les grafies: aprenentatge del traç de les lletres i el so que representen.
 • Exercicis dirigits a la lectura de les paraules a través de la ruta visual.
 • Pràctiques d’escriptura: les regles del llenguatge escrit:
  • Ortografia natural.
  • Ortografia arbitrària.
 • Pràctiques de lectura sistemàtica per millorar en seguretat i rapidesa.
 • Exercicis de comprensió lectora a través de diferents modalitats de textos i preguntes.

Metodologia:

Avaluació inicial.

Informe  final de resultats.

Programa personalitzat per a cada alumne.

Es treballen tots els processos implicats en la lectura:

Atenció i percepció.

Consciència fonètica.

Lectura sil·làbica.

Descodificació.

Lectura global.

Rapidesa lectora.

Tècniques de comprensió.