La nostra metodologia

Avaluació i disseny del pla de treball personal

 • Recollida de tota la informació acadèmica de l’alumne.
 • Valoració inicial de les necessitats i potencialitats de l’alumne.
 • Compartir l’objectiu de treball amb l’equip de professors d’octàgon. Treball en equip entre els professionals del centre.
 • Elaboració del planning de treball individual.
 • Acollida i acompanyament de l’alumne

Metodologia coaching

 •  Entrenem a l’estudiant cap al màxim rendiment.
 • Valorem i verbalitzem les potencialitats de cada alumne.
 •  Compartim amb l’alumne els objectius de treball i les fites a assolir.
 • Busquem la implicació real de l’alumne en la seva millora.

Valoració constant i compartida amb les famílies dels progressos de l’alumne.

Promovem l’autoavaluació : l’alumne avalua els seus propis resultats escolars dia a dia i se sent implicat  en el seu aprenentatge.

Les nostres instal·lacions, pensades per facilitar el màxim rendiment de cada alumne.

Els nostres professors, formats en la filosofia d’octàgon i experts en la seva matèria.

Un ordinador per aula i xarxa wifi per netbooks i tablets.

Organitzem els elements clau per un bon clima d’estudi

 • Ambient agradable, però de treball.
 • Grups reduïts per aconseguir el màxim d’atenció i concentració.
 •  Gestió i organització diària de les aules i els horaris de cada alumne.
 • Comunicació efectiva amb les famílies