La nostra metodologia

Avaluació i disseny del pla de treball personal.

 • Recollida de tota la informació acadèmica de l’alumne.

 • Valoració inicial de les necessitats i potencialitats de l’alumne.

 • Compartir l’objectiu de treball amb l’equip de professors d’octàgon.

 • Treball en equip entre els professionals del centre.

 • Elaboració del planning de treball individual.

 • Acollida i acompanyament de l’alumne.

Metodologia coaching.

 • Entrenem a l’estudiant cap al màxim rendiment.

 • Valorem i verbalitzem les potencialitats de cada alumne.

 • Compartim amb l’alumne els objectius de treball i les fites a assolir.

 • Busquem la implicació real de l’alumne en la seva millora.

 • Els nostres professors, formats en la filosofia d’octàgon i experts en la seva matèria.

 • Les nostres instal·lacions estan pensades per facilitar el màxim rendiment de cada alumne.

Organitzem els elements clau per un bon clima d’estudi.

 • Ambient de treball agradable.

 • Grups reduïts per aconseguir el màxim d’atenció i concentració.

 • Gestió i organització diària de les aules i els horaris de cada alumne.

 • Valoració i comunicació constant, compartida i efectiva amb les famílies dels progressos de l’alumne.

 • Promovem l’autoavaluació: l’alumne avalua els seus propis resultats escolars dia a dia i se sent implicat  en el seu aprenentatge.

 • Un ordinador per aula i xarxa wifi per netbooks i tablets.