Iniciació a les Matemàtiques d'ESO

Objectius

Les activitats proposades en aquest taller van dirigides a repassar continguts bàsics del Cicle Superior d’Educació Primària per  preparar   l’entrada a l’ESO.

Continguts

Les propietats de les operacions combinades.

Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres decimals exactes.

Calcular potències de base i exponents naturals.

Trobar els múltiples i divisors d’un nombre.

Calcular el m.c.m i m.c.d

Escriure fraccions equivalents.

Sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions.

Cossos geomètrics.

Superfície de figures geomètriques.

Nombres enters.

Introducció a l’àlgebra.

 

Metodologia:

{C}o   {C}Avaluació inicial.

{C}o   {C}Informe final de resultats.

{C}o   {C}Es presenten els conceptes i idees fonamentals que ha de tenir l’alumne de cada unitat.

{C}o   {C}S’inclouen nombrosos exercicis resolts.

o   Activitats de reforç i d’ampliació depenent de l’evolució de cada alumne.