CORRECCIONS

De textos en Català, Castellà, Anglès i Francès.

TRADUCCIONS

  • Del Català a l'Anglès i de l'Anglès al Català

  • Del Castellà a l'Anglès i de l'Anglès al Castellà

  • Del Català al Castellà i del Castellà al Català

  • Del Català al Francès i del Francès al Català

  • Del Castellà al Francès i del Francès al Castellà