Comprensió lectora

Ojectius:

Aconseguir una lectura eficaç:

Llegir ràpidament i sense errors.

Comprendre el que es llegeix.

Adaptar la velocitat i la comprensió al tipus de text.

Recordar el que s’ha llegit.

Desenvolupar una bona comprensió d’allò llegit.

 Continguts:

  • Exercicis de velocitat lectora:

Agilitat visual.

Gimnàstica ocular.

Entrenament lector.

  • Exercicis de comprensió:

Adquisició d’estratègies de comprensió.

Metodologia:

  • Avaluació inicial.
  • Informe  final de resultats.
  • Programa personalitzat per a cada alumne.
  • Es treballen estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura.
  • Lectura interactiva:

Model d’expert en lectura (psicopedagog)

Lectura silenciosa.

Lectura en veu alta.