CASTELLÀ IN COMPANY

És un programa adreçat a empreses i professionals de qualsevol nivell que necessitin el castellà com a eina de treball.

Organitzem el curs a mida i a tot detall, ens ocupem de tot:

Visitem l’empresa per tal d’explicar el nostre programa i d’escoltar les seves necessitats.

S’analitzen i concretem una proposta individualitzada per a la seva empresa:

  • Prova de nivell de cadascun dels empleats que han de participar al curs.

  • Programació de calendari segons objectiu de treball.

  • Proposta de nombre d’hores setmanals.

  • Selecció d’alumnes segons nivells i/o interessos.

  • Selecció d’habilitats a prioritzar: expressió oral, escrita, comprensió lectora...

Podem incloure al programa la preparació dels alumnes a les proves oficials.

Els tramitem tota la documentació per tal de poder gaudir de la bonificació del crèdit de Formació Professional.


Desenvolupem el curs segons programació acordada:

Aportem tot el material necessari per a dur a terme un ensenyament eficaç.

Cada curs de castellà té el seu pla de seguiment :

  • Fitxa acadèmica.

  • Programació del curs.

  • Informe acadèmic sobre l’aprofitament i el progrés de cada estudiant.

  • Control d’assistència.

  • Exàmens trimestrals.

A final de curs lliurem una memòria detallada amb la valoració del curs i propostes per a un nou curs.

A més a més oferim classes particulars a mida.