AULA DE SEGUIMENT - ESO

OBJECTIUS:

  • L’objectiu general és que l’alumne comprengui, que aprofundeixi i que revisi els continguts que més li costen a l’escola  mitjançant una atenció personalitzada.

  • Facilitar a l’alumne l’espai ideal per a revisar els continguts escolars.

  • Ajudar a l’alumne a ser cada dia més autònom com a estudiant a través de la millora en l’organització i planificació de la feina.

AGRUPAMENT:

Treballem en grups petits. Podeu escollir l’aula de repàs en grups de 4 , en grups de 3, en grups de 2 o bé classes particulars.

METODOLOGIA

  • A octàgon cada alumne és únic, té el seu objectiu de treball, el seu planning i el seu professor de referència.

  • Estudiem AMB els alumnes, aplicant estratègies d’estudi que facilitin el seu aprenentatge.

  • Octàgon comparteix la informació amb els pares i l’escola i fa una valoració trimestral de cada alumne.  Cada alumne té el seu planning per organitzar la feina a fer i registrar la feina feta a la sessió d’octàgon.

  • Es fa un seguiment de l’evolució de l’alumne a través de les notes de l’escola i se l’ajuda a proposar-se objectius de millora.

  • Totes les sessions estan emmarcades en una perspectiva psicopedagògica.

METODOLOGIA COACHING: entrenament cap el màxim rendiment.