Aula de Batxillerat

Especialment dissenyada per a alumnes de Batxillerat: 

Alumnes d’ensenyament no obligatori

Alumnes madurs, que saben estudiar o que volen saber-ne

Alumnes que saben de què i quan necessiten ajuda.

Alumnes que saben organitzar i planificar la seva feina o volen que els ajudem a fer-ho.

Diferents objectius a escollir

Seguiment d’alguna matèria en concret, la que més els hi costa.

Seguiment de tot el curs, totes les matèries.

Preparació d’algun examen en concret.

Preparació de la selectivitat.

Oferim:

Classes de totes les matèries de batxillerat.

Grups reduïts, màxim 3 alumnes per classe.

Professors especialistes en cada matèria.

Horari diari, ampli i flexible.

Tutoria personal i ajuda en la planificació del treball

Comunicació amb els pares

Informe trimestral.

Opcional:

Atenció psicopedagògica.

Assessorament en tècniques d’estudi.

Seguiment amb el tutor o professor de la matèria del seu Centre Educatiu

Classes particulars