AULA DE BATXILLERAT

PENSADA ESPECIALMENT PER ALUMNES DE BATXILLERAT:

 • Alumnes d’ensenyament no obligatori.

 • Alumnes madurs, que saben estudiar o que volen saber-ne.

 • Alumnes que saben de què i quan necessiten ajuda.

 • Alumnes que saben organitzar i planificar la seva feina o volen que els ajudem a fer-ho.

Diferents objectius a escollir:

 • Seguiment d’alguna matèria en concret, la que més els hi costa.

 • Seguiment de tot el curs, totes les matèries.

 • Preparació d’algun examen concret.

 • Preparació de la selectivitat.

Oferim

 • Classes de totes les matèries de batxillerat.

 • Grups reduïts, màxim 3 alumnes per classe.

 • Professors especialistes en cada matèria.

 • Horari diari, ampli i flexible.

 • Tutoria personal i ajuda en la planificació del treball

 • Comunicació amb els pares.

 • Informe trimestral.

Opcional:

 • Tutoria personal i ajuda en la planificació i desenvolupament del Treball de Recerca.

 • Atenció psicopedagògica.

 • Assessorament en tècniques d’estudi.

 • Seguiment amb el tutor o professor de la matèria del seu Centre Educatiu.

 • Classes particulars.

 • Assessorament i seguiment del treball de recerca.