Col·laborem amb el Centres Educatius en la gestió i tramitació de la beca:

 • Rebuda pares
 • Recollida de documentació
 • Tramitació de la beca a través de l'aplicatiu informàtic del Ministeri d'Educació

Diversitat de propostes en l’atenció de l’alumne:

 • Lloc: en el vostre centre o a les aules d’Octàgon
 • Agrupament: Atenció individual  o bé en petit grup
 • Sessions setmana: 1 ó 2 sessions per setmana segons convingui
 • Durada sessió a escollir segons programa de treball amb l’alumne o als interessos del centre educatiu.

Garantim:

 • Compromís de treball compartit amb els altres professionals que atenem o segueixen l’alumne
 • Documentació:
  • Presentació per escrit del programa de treball
  • Document planning pel registre i seguiment quotidià del treball que es fa amb l’alumne.
  • Informe de final de curs que inclou valoració del programa treballat i proposta d’atenció pel proper curs
 • Psicopedagog:
  • Professional llicenciat, alhora que format per Octàgon.
  • Control d’assistència i recuperació de les sessions no fetes per la seva falta d’assistència.
  • Coordinat i supervisat pel Departament de Psicopedagogia d’Octàgon
 • Material:
  • El psicopedagog tindrà al seu abast i serà coneixedor de tot el material específic que pugui necessitar; proves pròpies d’Octàgon, proves estandaritzades, material de treball pel desenvolupament dels objectius proposats, ....

  Demaneu-nos informació sense cap compromís:

 • Informació més detallada de qualsevol qüestió que us pugui interessar.
 • Condicions generals de treball amb els alumnes
 • Preus detallats per a cadascuna de les diferents modalitats d’atenció dels alumnes.