SUMMER CLUB

NOVETATS A OCTÀGON!
Aquest n'és un fantàstic aperitiu:
ENGLISH SUMMER CLUB de la mà de Helen Doron English; Potenciarem la comunicació en Anglès a través d'aventures, concursos, jocs, ... garantim un ambient divertit i creatiu.