academia+fons+transp.png

molt més que una acadèmia

  • Octàgon és un centre de formació especialitzat per a estudiants de totes les edats. Neix a Girona el 1998 fruit de la iniciativa d’un equip de professionals de reconegut prestigi en educació.
  • Octàgon sempre fonamenta l’atenció als seus alumnes des d’una perspectiva psicopedagògica i atén no només el què aprenen sinó també com aprenen. Així, sigui quin sigui el curs o programa, el nostre alumnat sempre rep una atenció personalitzada. Per això diem que octàgon és molt més que una acadèmia.
  • Octàgon s’organitza en un senzilla estructura de funcionament que permet que cada alumne tingui el seu seguiment personalitzat. A cada sessió es programa, planifica i avalua la seva feina.
  • Les tècniques i estratègies d’aprenentatge tenen un paper rellevant i s’exerciten en el dia a dia. També atenem totes les necessitats d’orientació acadèmica  dels nostres alumnes.
  • Entenem que la motivació juga un paper molt important en els estudis, i la treballem amb els nostres alumnes sessió a sessió promovent que tinguin  experiències d’èxit en l’aprenentatge.
  • A Octàgon ens agrada el que fem. En tots els nostres programes partim de la relació personal aconseguint un ambient de treball cordial entre nosaltres, l’equip de treball però, també, i sobretot amb els alumnes
  • Octàgon és una acadèmia actual que ha incorporat la tecnologia en el seu dia a dia. Tenim la gestió informatitzada i disposem de la web per a la nostra comunicació a la xarxa.
  • Al mateix temps Octàgon s’esforça per mantenir allò que caracteritza les millors acadèmies tradicionals que és el tracte familiar i proper que tant valoren els alumnes, pares i professionals.
  • D’altra banda tenim cura que l’activitat de la nostra empresa sigui modèlica davant els nostres alumnes. Volem transmetre a través del nostre dia a dia el respecte cap al medi ambient i la salut de les persones.
  • El millor resum de la imatge que volem donar i donem és justament el que diuen els nostres alumnes i pares de nosaltres: “A Octàgon són: ordenats, nets, respectuosos, ecològics, innovadors, tradicionals, actuals, propers, familiars, efectius, moderns, educats, amables...”